OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"Poznaj Polaków w Walce o Wolność 1904 - 1922"

Kontakt Home  
 


REGULAMIN    

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
   
 2. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z  sylwetkami osób walczących o wolność w latach 1904 - 1922.
 1. Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
     Stopień  brązowy  Stopień  srebrny  Stopień  złoty

   

 2. Minimalna ilość zwiedzonych nagrobków, grobowców, płyt nagrobnych na cmentarzach gdzie zostały pochowane te osoby, na poszczególne stopnie odznaki wynosi:

  na stopień brązowy – 3
  na stopień srebrny – 5
  na stopień złoty – 8

  Odszukanie poszczególnych nagrobków można zamienić krótkim opisem walki o wolność poszczególnych osób, wymieniając ich otrzymane odznaczenia i stopnie wojskowe, potwierdzonych pieczęcią administracji danego cmentarza lub miejscowości w której znajduje się ten cmentarz.  Osoby, które zmarły w Warszawie, Krakowie i Katowicach, ich grobów należy szukać na znanych zabytkowych cmentarzach. 
   
 3. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
   
 4. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu (nagrobka cmentarnego itp.), potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
   
 5. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
   
 6. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   
 7. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15,-22 - 109 CHEŁM -6
   
 8. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
   
 9. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
   
 10. Obiekty –groby itp. –proponowane do zwiedzania  na terytorium Polski, są wymienione w Załączniku do regulaminu.
   
 11. Inicjatorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 7/2008 z dnia 27.11.2008 r., Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.


Załącznik do Odznaki "Poznaj Polaków w Walce o Wolność 1904 - 1922"